Produkt, miljö och BIM. Samlat.
Testa direkt

Projektering

 • Statushantering för produkter
 • Fullt stöd för BIP
 • Stöd för CoClass
 • Import av IFC-filer
 • Export av teknisk beskrivning

Produktion

 • Mängdning via BIM. Styck och mängdvaror
 • Export till Excel
 • Jämför föreskrivna komponenter med inköpta

Förvaltning

 • Interaktiv katalog över produkter i fastighet
 • Produktblad, Innehållsdeklerationer
 • Spårbarhet av material i byggnader

Produkter

Med BimBucket kan du organisera produktdata i ditt projekt. Miljödata, teknisk data, beskrivningstext, olika typer av dokument etc lagras under samma tak på ett strukturerat sätt. Status kan anges i olika skeden vilket tydligt anger vilka som produkter som är godkända för användning. Alla projektmedlemmar får därmed en gemensam plats att söka och arbeta med produktdata.

BIPkoder

BimBucket stöder BIP fullt ut. När ett projekt skapas kopieras hela BIP:s beteckningssystem till projektet. Det innebär att det blir enkelt att få rätt beteckning.

BIM

Med BIMBucket kan du importera BIM-data från IFC-filer. Objekt hämtas ut och lagras på strukturerat sätt vilket gör det enkelt att få ut mängder samt position på vart objekt finns i fastigheten.

Snabbt och enkelt

BimBucket har en unikt utvecklad webb-baserad IFC-läsare. Med denna teknik bearbetas IFC-data direkt i webbläsaren innan data lagras i molnet. Med en unik algoritm som söker data på en rad olika ställen i IFC-filen så hittas nödvändig information oavsett vilket CAD-program som exporterat filen. Resultatet blir att det blir snabbt och enkelt att arbeta med BIM i BimBucket.

Produkter + BIM = BimBucket

Med BimBucket kombineras produktdata och BIM-data. Detta görs genom en gemensam nyckel (typbeteckning), som finns på varje produkt och varje BIM-objekt. De som arbetar med miljö kan direkt se position och mängd för den produkt de arbetar med. De behöver inte längre gå in i tunga CAD-program. Inköpare behöver inte bläddra i beskrivningar och mäta på ritningar. Allt finns i BimBucket. Data kan enkelt exporteras ut till excel för vidare bearbetning.

Alltid fri support
Exportera ut all data när du vill
Börja nu